URA PËR TË ARDHMEN

Ura për të Ardhmen është një Fondacion që vepron në fushën e solidaritetit shoqëror dhe integrimit të subjekteve më të prekshme të shoqërisë, përmes promovimit të kulturës, ligjishmërisë dhe paqes, mbrojtjes së të drejtave njerëzore, civile, sociale, politike dhe zbatimi i mundësive të barabarta. Shoqata u themelua në vitin 2017 në Shqipëri me vullnetin e Dr Klodiana Çuka, një shtetase shqiptare me rrënjë në Itali që nga vitet ’90 – dhe sot gjithashtu një shtetase italiane – duke përfituar nga eksperienca e zhvilluar me Integra Onlus, të cilën ajo themeloi në 2003, dhe e cila operon në fushat: integrimi shoqëror i migrantëve dhe subjekteve të tjera në disavantazh, planifikimi i komunitetit, fondet strukturore dhe marrëdhëniet ndërkombëtare.

MISIONI DHE VIZIONI

Ura për të Ardhmen ndjek objektivin e krijimit të një ure midis Italisë dhe Shqipërisë në mbrojtjen e subjekteve më të dobëta, për të ndihmuar në ndërtimin e një të ardhmeje të re, në mënyrë që të mbështesë krijimin e një shoqërie më mikpritëse, të barabartë dhe gjithëpërfshirëse, në këtë duke mbledhur ftesën e Atit të Shenjtë për të “bashkuar, dhe jo ndarw, kulturat dhe Vendet, e Evropës së Vjetër dhe të Re të popujve, gjithashtu përmes një dialogu ndërfetar: një laborator i konfrontimit dhe tolerancës midis disa besimeve, të gjithë respektues të të drejtave të patjetërsueshme të njeriut dhe bashkëjetesa civile ”. Një veprim që fondacioni zhvillon me përulësi, por edhe vendosmëri, pikërisht në një fazë delikate – por vendimtare – të integrimit evropian, i cili është i vetmi i aftë t’i japë asaj forcën dhe legjitimitetin për t’u përballur me këto sfida të civilizimit, duke ruajtur me xhelozi vlerat shekullore kulturore dhe historike, të shartuara në një dimension të ri kontinental ku ndahen të gjitha arritjet e përparuara, pa lënë askënd pas.

Letër e hapur e Integra Onlus
për Presidentët e Republikës së
Italisë e Shqipërisë Sergio Mattarella e Ilir Meta

Zbulo aktivitetet e fondacionit tone

Klodiana Çuka

Gjithmonë e kujdesshme për të thelluar çështjet sociale dhe reflektimet që synojnë dhënien e ndihmës konkrete për më të varfërit, Klodiana Çuka, duke sjellë me përvojën e saj personale si një grua emigrante që ka luftuar me sukses për integrimin e saj në shoqërinë italiane, vazhdimisht lufton për të krijuar kushte që garantojnë një integrim autentik të të gjitha pakicave kulturore.
Lidhja e thellë me Shqipërinë është ushqyer gjithnjë ,me kalimin e viteve, nga Klodiana Çuka si duke promovuar fushata ndërgjegjësimi për mbrojtjen e të miturve (“Fëmijët në fluturim për një buzëqeshje”) dhe duke nderuar viktimat e shumta të tragjedive të emigracionit, si ajo dramatike e fundosjes së anijes patrulluese “Katër I Radës” (28 Mars 1997).

QENDRO I LIDHUR

Regjistrohu në ditarin e lajmeve

Duke u regjistruar ne newsletter do te japesh miratimin per trajtimin e te dhenave te tua personale sipas normave ne fuqi mbi mbrojtjen e tutelimin e privacy.

DONA SUBITO